ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er et af de mest spændende nyere bidrag til moderne klinisk psykologi og har med stor succes har været anvendt i Sverige gennem flere år. ACT tilhører den moderne udvidelse af den kognitive og adfærdsmæssige tradition, hvor mindfulness spiller en helt central rolle. ACT er fast forankret i filosofiske rødder og videnskabelige data og ligger teoretisk i forlængelse af kognitiv adfærdsterapi og funktionel kontekstualisme men trækker tråde til både narrativ psykologi, gestaltterapi og eksistentialstisk filosofi.

ACT er funderet I Relational Frame Theory – en unik sprog-teori som placerer menneskets sprog centralt i forståelsen af psykiske lidelser.
ACT tager et alment-menneskeligt udgangspunkt og ser på, hvordan vores sproglige refleksive bevidsthed kan føre til overdreven emotionel undgåelse og ufleksible tanke- og adfærdsmønstre.

ACT I PRAKSIS
En antagelse i ACT er, at hvis vi forsøger at undgå vores tanker og følelser, vil vi forstærke netop det vi løber fra. Dette understøttes af nyere forskning. Reglen for følelser og tanker bliver at "Hvis du ikke vil have det, så har du det." Det fungerer som at forsøge at holde en badebold under vand. Det virker på kort sigt, men over tid bliver vi trætte og badebolden vil skyde op med stor kraft.
Det vil for eksempel sige, at angstlidelser ofte opstår fordi vi gennem længere tid har forsøgt at kontrollere eller fjerne følelsen af angst.

En stor del af arbejdet i ACT handler derfor om at lære og træne evnen til at rumme og møde svære følelser. Dette trænes gennem mindfulness- og acceptteknikker.

Hvorfor er det vigtigt at kunne rumme og være i svære og måske ubehagelige følelsestilstande? Den ene grund er som nævnt, at det modsatte (dvs. kontrol, undgåelse, undertrykkelse) er med til at forstærke det uønskede.
Den anden vigtige grund er at kampen med de uønskede tanker og følelser tager vores energi og hindrer os i at handle på vores liv og væres værdier. Jo mere vi prøver at bekæmpe angsten, depressionen, stressen, tankerne og følelserne, jo mere glemmer vi hvad som betyder noget i vores liv og jo mindre energi har vi til at bevæge os i den retning vi ønsker.
At begynde at rumme det svære, kan frigive enorme mængder energi til at leve det liv, vi ønsker.

I ACT-terapi arbejder vi derfor omkring to primære elementer, som i praksis er sammenvævede: 1) at opnå et nyt og accepterende forhold til vores hemmelige og uønskede tanker og følelser. 2) at afklare, genopdage vores værdier og inderste ønsker og begynde at handle aktivt på disse.


Om mig

Jeg er autoriseret psykolog og har arbejdet med terapi i 12 år. Min tilgang til terapi er integrativ, og ... Mere info