Litteratur om Mindfulness


BØGER OM MINDFULNESS

Kabat-Zinn, Jon (1991) Full Catastrophe Living-Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness.

Kabat-Zinn, Jon (2000) Ligemeget hvor du går hen, er du der.

Williams, Mark et.al (2008) Bevidst Nærvær – En vej ud af nedtrykthed

BØGER PÅ DANSK

Ind i Mindfulness (2010) Eve Lorentzen og Stine Reintoft

BØGER OM MINDFULNESS FOR PROFESSIONELLE

V. Segal, Zindel et. Al (2001) MindfulnessBased Cognitive Therapy for Depression – A new approach for preventing relapse.

Baer, R A (2005) Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician´s Guide to Evidence Base and Applications. Kindle Book – Dec 2005

Germer C K, Siegel R D, Fulton P R (2005) Mindfulness and Psychotherapy The Guilford Press

Hayes, S C, Follette V M, Linehan M M (2004) Acceptance and Mindfulness – Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition. The Guilford Press – New York

TIDSSKRIFTSARTIKLER

Dryden W & Still A (2006) Historical aspects of mindfulness and self-acceptance in psychotherapy, Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior-Therapy Vol. 24, No. 1, Foråret 2006

Fletcher L & Hayes S C (2005) Relational Frame Theory, Acceptance and Commitment Therapy, and a functional analytical definition of mindfulness, Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy


Hayes S C & Shenk C : Operationalizing Mindfulness without unnecessary attachments. Clinical Psychology: Science and Practice, Vol 11, No. 3, Efteråret 2004

Kabat Zinn, J (2003) Mindfulness-based interventions in context: past, present and future. Clinical Psychology: Scinene and Practice 10, 144-156

Martin, J R (1997) Mindfulness: A proposed common factor. Journal of Psychotherapy Interventions, Vol 7, No. 4

Shapiro, S L, Carlson L, Astin J A, Freedman B (2006) Mechanisms of Mindfulness. Journal of Clinical Psychology, Vol. 62, No. 3: 373-386

Thompson & Waltz (2007) Mindfulness, self-esteem, and Unconditional Self-Acceptance. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior-Therapy

Om mig

Jeg er autoriseret psykolog og har arbejdet med terapi i 12 år. Min tilgang til terapi er integrativ, og ... Mere info