Egne Udgivelser

BOGUDGIVELSER

MINDFULNESS. Manual til træning i Bevidst Nærvær (2010)
Bog udkommet på Hans Reitzels Forlag. Skrevet i samarbejde med Morten Sveistrup Hecksher og Jacob Piet.BOGKAPITEL
ACT I GRUPPER i bogen RUNDT OM ACT. Muligheder og Metode i Acceptance and Commitment Therapy. (2015) Camilla Grønlund & Susan Møller Rasmussen (red.) Frydenlund.

Anmeldercitater:

»Bogen kan jeg bruge professionelt på flere måder, både i forhold til det livslange arbejde, det er at arbejde med sig selv som terapeut/behandler, og at den følger op med aktuel viden om nyere form for kognitiv terapi. Det har hele vejen igennem været en positiv oplevelse at læse en bog med så tydeligt et budskab – at give aktuel viden om ACT«.
Jette Vorup, psykolog

»Bogen er rigtig god i forhold til ny viden for alle faggrupper og som inspiration for psykologer, der allerede arbejder i det terapeutiske felt. Bogen kan i høj grad anbefales«.
Aase Tromborg, børneneuropsykolog

»Jeg blev MEGET inspireret og skal klart have læst den igen!«.
Marianne Laustsen, psykomotorisk terapeut og pædagog

»Taget under ét er dette en meget læseværdig bog, som giver en hurtig, men alligevel bred introduktion til en moderne psykologisk behandlingsmodel med basis i psykologisk grundforskning. Til lykke til danske psykologer og andre med interesse for psykologisk behandling!«.
Psykolog Nyt

TIDSSKRIFTSARTIKLER
ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY. Om det svære arbejde at leve et meningsfuldt liv med en krop, der "larmer". Månedsskrift for Almen Praksis. Nr. 9. 2013.

ACCEPTANCE AND COMMITMENT GROUP THERAPY FOR SEVERE HEALTH ANXEITY. Trine Eilenberg, Louise Kronstrand, Per Fink og Lisbeth Frostholm. Journal of Anxiety Disorders. Nr 27. 2013.

BEHANDLINGSMANUAL.
ACT gruppebehandling til helbredsangst. Trine Eilenberg, Louise Kronstrand og Lisbeth Frostholm.

SPECIALE
JAMEN DU SKAL DA BARE VÆRE DIG SELV - Et blik på selvet i postmoderniteten gennem selvpsykologi og mindfulness. (2007) Speciale skrevet på Københavns Universitet
Kan bestilles til hjemlån på www.bibliotek.dk


Om mig

Jeg er autoriseret psykolog og har arbejdet med terapi i 12 år. Min tilgang til terapi er integrativ, og ... Mere info