Psykolog Louise KronstranD

Professionel terapi & psykologisk rådgivning

Psykolog Louise KronstranD

Professionel terapi & psykologisk rådgivning

Hvad kan jeg, som psykolog, hjælpe dig med:

Mange mennesker oplever på et tidspunkt i livet, at de mister fodfæstet eller ikke rigtig kan finde tilbage til den, de var.

De strategier, man tidligere har kunnet bruge, virker måske ikke længere. Hverdagens glæde og overskud er måske erstattet af angst, bekymring, tristhed, vrede og afmagt eller måske symptomer fra kroppen.

Måske bider man tænderne sammen og forsøger at kæmpe. Men ofte kan man opleve, at det blot bliver værre, jo mere man kæmper. Måske reagerer man med opgivelse og afmagt. Her kommer selvbebrejdelserne og udmattelsen ofte. Begge poler er slidsomme.

Genkender du noget af dette og har du brug for hjælp til at komme videre? Så kan terapi og psykologisk rådgivning være den hjælpende hånd, der skal til for at bryde den onde spiral. Terapi er et trygt rum, hvor du kan sætte ord på din oplevelse, få hjælp til at se nye perspektiver og til at opdage de skridt, der kan tages, så forandringen og helbredelsen bliver mulig.

Autoriseret psykolog

Mit navn er Louise Lykke Kronstrand, og jeg er autoriseret psykolog

Jeg blev færdiguddannet i 2007 fra København Universitet. Jeg brænder for at se mennesker heles, vokse og udfolde sig.

Min psykologklinik ligger i Gedved mellem Horsens og Skanderborg. Jeg har mange års erfaring i at hjælpe med angst, stress, depression, smerter og sorg samt livskriser som fx tab, skilsmisse, alvorlig sygdom. Terapien kan tage afsæt i disse problematikker men kan også udspringe af fx et ønske om at lære sig selv bedre at kende eller tilbagevendende vanskeligheder i relationer, arbejdslivet mm.

Efter 8 år på Funktionelle Lidelser ved Århus Universitetshospital har jeg specialiseret viden og erfaring indenfor funktionelle lidelser, hvor kroppen reagerer med vedvarende fysiske gener, der ikke umiddelbart kan findes en forklaring på. Det kan være mavegener, irritabel tyktarm, smerter, vedvarende træthed, hovedpine og andre gener fra kroppen.

Jeg er også specialiseret indenfor helbredsangst, hvor bekymringen om alvorlig sygdom bliver forstyrrende for ens dagligdag.

Jeg er medforfatter til bogen Mindfulness. En Manual til Træning af Bevidst Nærvær, udgivet ved Hans Reitzels Forlag. Og har skrevet et kapitel om ACT i grupper i bogen Rundt om ACT, udgivet ved Frydenlund.

Jeg har skrevet om, hvordan terapiretningen ACT anvendes til funktionelle lidelser og helbredsangst (to forskellige lidelser) i Månedsskriftet for læger. Og jeg er medforfatter til en forskningsartikel omkring gruppebehandling med ACT til helbredsangst.

Sideløbende med min psykologpraksis driver jeg virksomheden Bæredygtig Bevidsthed, hvor jeg hjælper virksomheder og organisationer med de psykologiske og menneskelige aspekter af bæredygtig omstilling.

psykolog-louise-kronstrand-1

Faglig baggrund

Jeg har videreuddannelse indenfor Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Integrativ Gestalt terapi (IGP).

Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde, deltager i faglige kurser og har gået i egenterapi, så jeg ved hvordan det er at sidde ”i den anden stol”.

Jeg er uddannet Mindfulnessinstruktør fra Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet samt Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School.

Jeg tilbyder endvidere undervisning og supervision indenfor Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness (MBSR).

I mit personlige liv

Min tilgang til at arbejde med mennesker

Måden jeg arbejder på er dels forankret i min faglighed men også i nogle dybt personlige antagelser, som har formet sig igennem mange års arbejde med mennesker og deres vanskeligheder.

Jeg tror på at:

Kriser, overgange og større skift i livet kan være en dør til at lære sig selv at kende. Dele af én selv, som har ligget skjult i mørke og ubevidsthed kan komme frem i lyset. Både dele vi har forsøgt at holde væk eller hidtil ukendte potentialer, som kun viser sig, presset frem af nødvendigheden og alvoren, som krisen bringer med sig.

Ofte forsøger vi at holde dele af os selv væk. Og mange kommer i terapi for at få hjælp til at komme af med noget. Men det, vi gerne vil af med, er en del af os selv. Og i ønsket ligger en kamp med os selv. Jeg ser det derfor som en nødvendig del af forandring at slutte fred med sig selv, og der igennem genfinde ro, overskud, glæde og balance.

For mig at se, peger både fysiske og psykiske symptomer på en ubalance, der skal genoprettes. I ens måde at behandle sig selv på, i måden ens liv er indrettet på eller i de mønstre man har i relationer til andre (eller måske helt konkret fysiske i form af fx behandling, men dér sender jeg dig videre). Ofte kan kroppen og psyken kan selv finde tilbage til balancen- hvis vi lader den. Men af og til har den brug for hjælp.

Alt i naturen søger mod helhed og balance. Efter princippet om homeostase. Også menneskers kroppe, følelser og tanker. Fordi følelser og tanker er koblet op på kroppen (nervesystem, alarmberedskab og hjerne). Derfor har mennekser (og alt levende) utrolige evner til selvhelbredelse. Jeg ser det som min opgave at samarbejde med og at styrke betingelserne for disse evner.